Billedet på sidehoved

Bøvling Friskole

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Antal elever

Samlet elevtal pr. 01.08.17:  120 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Skolens gennemsnitlige klassekvotient:

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 11,3 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 14,5 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-8. klasse): 14 elever pr. klasse

Den mindste klasse er der 10 elever i og den største har 18 elever.

Karaktergennemsnit

 

Karaktergennemsnit fa 9.kl.kan ses på skoleporten og det er kun dem, der får karakterer.

 

I 9.kl. vil børnene få mulighed for at gå til afgangsprøve. FP9. De vil også komme til terminsprøve i uge 6. Projektopgaven bindes op på udlandsturen.

 

Eleverne på Bøvling Friskole er i praktik i 8.klasse.

De er også i brobygning, hvor de oplever ungdomsuddannelserne, så de bedre kan tage stilling til, hvad de skal i gang med efter 9. eller 10. klasse. Næsten alle vore elever gennemfører en videregående uddannelse. Postnummer 7650 ligger på en flot 15. plads i Danmark.

Antal elever pr. pc

Vi har et computerrum med 20 stationære computere og desuden et klassesæt med 20 bærbare. Det vil sige, vi har ca. en computer til hver tredje elev. Men i realiteten er der færre elever, der benytter skolen computere, da de største elever fra 6. -8.klasse næsten alle har en bærbar med i skole.

Antal lærere

 
 • Der er 11 lærere ansat på skolen incl. leder men i ca. 10 fuldtidsstillinger.
 • I SFO'en er der pt. 5 ansatte.
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale
 
 

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  120
 • Samlet elevtal pr. 5-09-2017:  120 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  ?
 • Samlet elevtal pr. 15-09-2017:  121 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2017:  ?
 • Samlet elevtal pr. 15-09-2017:  121 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Skolens gennemsnitlige klassekvotient:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 14,6 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 14,6 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 14,6 elever pr. klasse
Den mindste klasse er der 9 elever i og den største har 19 elever.

Karaktergennemsnit

Vi giver kun karakterer fra 8.kl., og det er kun, når de afleverer større opgaver samt terminsprøve og årskarakterer.
9.klasses gennemsnitskarakterer ligge på skoleporten. 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Eleverne på Bøvling Friskole er i praktik i 8.klasse.
De er også i brobygning, hvor de oplever ungdomsuddannelserne, så de bedre kan tage stilling til, hvad de skal i gang med efter 9. eller 10. klasse.Næsten alle vore elever gennemfører en videregående uddannelse. Postnummer 7650 ligger på en flot 15. plads i Danmark.

Antal elever pr. pc

Vi har et computerrum med 20 stationære computere og desuden et klassesæt med 20 bærbare. Det vil sige, vi har ca. en computer til hver tredje elev. Men i realiteten er der færre elever, der benytter skolen computere, da de største elever fra 6. -8.klasse næsten alle har en bærbar med i skole.

Antal lærere

 • Der er 11 lærere ansat på skolen incl. leder
 •  
 • I SFO'en er der pt. 5 ansatte. 
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale