Billedet på sidehoved

Bøvling Friskole

Oversigt over klasselærere

KlasseInitialerKlasselærer(e)
00BC/JE/KS/MGJ/MKBritta Christiansen / Jannie Ekmann / Karen Sønderriis / Marika Giesow Jensen / Mariann Kristensen
01AS/BC/BØE/HØA/JA/JE/JK/KS/LL/MBO/MGJ/MK/MNAnnette Kirk Skovmose / Britta Christiansen / Betina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jette Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Marika Giesow Jensen / Mariann Kristensen / Mette Nissen
02AS/BC/BØE/CB/HØA/JA/JE/JK/KS/LKM/LL/MBO/MGJ/MK/MNAnnette Kirk Skovmose / Britta Christiansen / Betina Ørskov Esager / Christina Bennedsgaard / Hanne Ørskov Andersen / Jette Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lise Kaalund Meyer / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Marika Giesow Jensen / Mariann Kristensen / Mette Nissen
03AH/AS/BC/BØE/CB/HØA/JA/JE/JK/KS/LL/MBO/MGJ/MK/MTNAnnelis Strange Hansen / Annette Kirk Skovmose / Britta Christiansen / Betina Ørskov Esager / Christina Bennedsgaard / Hanne Ørskov Andersen / Jette Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Marika Giesow Jensen / Mariann Kristensen / Mette Thilkjær Nielsen
04BØE/HØA/JE/KS/LL/MBO/MK/MTN/AH/CB/JK/JSHBetina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jannie Ekmann / Karen Sønderriis / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Mette Thilkjær Nielsen / Annelis Strange Hansen / Christina Bennedsgaard / Jannie Kæmpe Jørgensen / Jane Skovhede Hviid
05AS/BØE/HØA/JA/JE/KS/LL/MBO/MK/MS/MTN/SFO/AH/CB/MN/Annette Kirk Skovmose / Betina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jette Andersen / Jannie Ekmann / Karen Sønderriis / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Maj - Britt Smedegaard / Mette Thilkjær Nielsen / SFO Personalet / Annelis Strange Hansen / Christina Bennedsgaard / Mette Nissen
06BØE/HØA/JE/KS/LKM/LL/MBO/MK/MS/MTN/SFO/AH/CB/JSH/JBetina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jannie Ekmann / Karen Sønderriis / Lise Kaalund Meyer / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Maj - Britt Smedegaard / Mette Thilkjær Nielsen / SFO Personalet / Annelis Strange Hansen / Christina Bennedsgaard / Jane Skovhede Hviid
07BØE/HØA/JE/JK/KS/LKM/LL/MBO/MK/MTN/CB/AH/JSHBetina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lise Kaalund Meyer / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Mette Thilkjær Nielsen / Christina Bennedsgaard / Annelis Strange Hansen / Jane Skovhede Hviid
08BØE/HØA/JE/JK/KS/LKM/LL/MBO/MK/MS/MTN/CB/AH/JSH/JRBetina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lise Kaalund Meyer / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Maj - Britt Smedegaard / Mette Thilkjær Nielsen / Christina Bennedsgaard / Annelis Strange Hansen / Jane Skovhede Hviid
09BØE/HØA/JE/JK/KS/LKM/LL/MBO/MK/MS/MTN/AH/CB/JSH/JRBetina Ørskov Esager / Hanne Ørskov Andersen / Jannie Ekmann / Jannie Kæmpe Jørgensen / Karen Sønderriis / Lise Kaalund Meyer / Lissi Lykke Jepsen / Marianne Berg Olesen / Mariann Kristensen / Maj - Britt Smedegaard / Mette Thilkjær Nielsen / Annelis Strange Hansen / Christina Bennedsgaard / Jane Skovhede Hviid