Billedet på sidehoved

Bøvling Friskole

Vi har fra skolebestyrelsen et mål om at udarbejde et kort indlæg til forældrekredsen hos Friskolen og Idrætsefterskolen, hvor vi gerne vil informere om bestyrelsesarbejdet generelt og give jer et indblik i nogle af de udfordringer, som vi arbejder med.
 
Til nye forældre, så vil jeg gerne fortælle lidt om skolebestyrelsens sammensætning. Bøvling Fri- og idrætsefterskole består, som navnet siger, af to skoler, en friskole og en efterskole. Dette kaldes også for en kombineret skole. På generalforsamlingen i april vælges forældre fra friskolen og efterskolen til skolebestyrelsen, som umiddelbart efter generalforsamlingen konstituere sig med én formand og to næstformænd for hvert deres forretningsudvalg. I skolebestyrelsen er der omkring 6 møde om året, hvor alle deltager, og hvert forretningsudvalg afholder 2 til 4 møder om året, hvor der kun er forældrerepræsentanter fra henholdsvis fri- og efterskolen og  formanden, som deltager.
 
På sidste møde gjorde vi status over næste års elevantal i de to skoler. På Friskolen er elevsituationen næsten uændret. Det er meget flot, når vi tænker på faldende elevtal i Lemvig Kommune. For Idrætsefterskolen vedkommende er alle senge  fyldt op.
 
Udviklingen har bestyrelsens største bevågenhed, så vi fortsat skaber et attraktivt skoletilbud for de unge mennesker, som har mod på idræt og høj faglighed.